The Commercial Ommission - Like A Virgin

Bra att kunna!

Det är verkligen viktigt med att kunna första hjälpen, kommer ihåg att på gymnasiet så fick vi öva oss så att vi skulle kunna. Och sen när jag började jobba så fick vi en sådan kurs även på jobbet. Och det är ju väldigt bra för det behöver man verkligen. Det är ju hur bra som helst att kunna om man skulle hamna i en sådan situation någon gång och behöva hjälpa någon som är i behov av hjälp. Så man gör verkligen väl i att utbilda sin personal och sina elever. Det gör veklingen skillnad för vad man får lära sig så att man kan hjälpa till när det behövs.