The Commercial Ommission - Like A Virgin

Kläder som sticker ut

När det kommer till profilkläder i Gävle så har man sett en ökning som annars inte kunnat göras. Dessa kläder anses nu vara normala, tröjor med tryck och så vidare. Men kanske tycker man att detta inte är så fint och att det inte alls är kul. Men jag tycker att det ska mycket till för att kunna påverka den synen man har på dessa kläder och hur dom påverkar oss. Jag tycker att det är viktigt att man använder dom kläderna i detta syfte och inget annat.